Vi har funnit att det inte finns någon sida som på ett bra sätt presenterar Stockholms skateboard-parker. Vi presenterar därför här våra anläggningar, vem som ligger bakom dem, var de ligger och annat du behöver veta om dem.

Stockholm idag är troligen världens bästa skateboard-park-stad, även Malmö. Ingen annanstans finns så många skateboard-parker. Dessa anläggningar har kommit till genom många år av arbete genom att driva föreningsförbundet Stockholm Suburban Surfers med dess underföreningar. Vi har alla Sub Surfers att tacka för att de kommit till genom att föreningens medlemmar stöttat arbetet genom medlemskap.

En sak alla skulle behöva känna till är att Stockholm består av 26 olika kommuner, där ingen som helst samarbete existerar över kommungränserna. Det har resulterat i att vissa ställen saknar en nära anläggning, medan andra har mycket nära till sin eller sina parker. 

Hur parkerna kommit till är väldigt olika. Vissa har tagit 25 år att få till andra endast något år. Vissa har vi engagerade byggt själva, andra har vi lobbat för, dvs presenterat för myndigheter och politiker vilka vi är och våra behov. Ibland har vi behövt arrangera events för att få med media att skriva om oss och väcka myndigheter och politiker. Genomgående är dock att föreningen Sub Surfers engagerade har startat upp lokala föreningar för att kommunicera med myndigheter och politiker.